Funderingsproblemen in Nederland

Funderingsproblemen in Nederland: waar en in welke huizen komen ze voor?

Funderingsproblemen: je hebt er vast wel eens over gehoord. 

Het zijn de problemen met de ondersteuning van een gebouw, zoals verzakkingen, scheuren of instabiliteit, die kunnen leiden tot structurele schade.

Echter zijn vele huiseigenaren niet op de hoogte van de ernst van dit probleem.

Maar je zult je afvragen: is het ook daadwerkelijk een probleem voor mij? En loop ik ook een risico?

Het antwoord: dat ligt eraan waar je woont en wat voor soort huis je hebt.

In dit artikel bespreken we welke huizen kwetsbaar zijn voor funderingsproblemen, en in welke gebieden van het land deze problemen optreden.

Laten we je niet langer ophouden!

Wat voor types funderingen zijn er en wat zijn de oorzaken van funderingsproblemen?

Laten we beginnen bij de basis: welke funderingen bestaan er en wat de meest voorkomende oorzaken zijn van funderingsproblemen.

Verschillende soorten funderingen

Er zijn 2 soorten funderingen:

  1. Funderingen op houten palen
  2. Funderingen op staal

Funderingen op houten palen
Funderingen op houten palen worden ook wel beschreven als typische Amsterdamse en Rotterdamse funderingen. 

Dit komt dus in alleen in Amsterdam en Rotterdam voor… niets is minder waar. Ook in andere steden van ons land komen deze soort fundering voor.

Waar een Rotterdamse paalfundering alleen bestaat uit langshout, zijn er bij Amsterdamse funderingen (horizontale) houten balken op de houten palen met daarbovenop het langshout. Nog een verschil is dat houten paalfunderingen vooral gebruikt werden in de bouwperiode tot 1970.

Funderingen op staal

Een fundering op staal, daarbij zul je al gauw denken aan dat het uit “staal” bestaat. Echter is er op een stalen fundering alleen sprake van wapeningstaal. Daarbuiten wordt er namelijk geen staal gebruikt.

Funderingsproblemen kunnen verschillende oorzaken bevatten zoals:

  • Verzakkingen van de grond
  • Onjuiste constructie
  • Wateroverlast
  • Natuurlijke factoren zoals bodemerosie

Leer meer over de oorzaken van funderingsproblemen en begrijp hoe verschillende factoren invloed hebben. Zo kan je als huiseigenaar of bouwer toekomstige problemen voorkomen.

Welke gebieden in Nederland hebben het meest last van funderingsproblemen?

Woon jij in een gebied met een laaggelegen ligging en een hoge grondwaterstand, zoals delen van West-Nederland? 

Dan kan het zomaar is zo zijn dat je te maken hebt met funderingsproblemen. Vooral in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag komen deze vaak voor. Maar ook als je in gebieden met slappe bodems woont, zoals de veengebieden in het noorden en oosten van Nederland, kunnen funderingsproblemen optreden.

Welke soorten huizen zijn het meest vatbaar voor deze problemen?

Vóór 1970 werden houten paalfunderingen veelvuldig toegepast in de bouw. Deze funderingen zijn vooral vatbaar voor schade in gebieden met een minder draagkrachtige bodem, zoals:

  • Laagveengebieden
  • Rivierengebieden
  • Zeekleigebieden
  • Afgesloten zeearmen en getijdengebieden

Deze grondsoorten hebben de neiging om te dalen en te krimpen bij droogte, wat kan leiden tot scheurvorming en scheefstand van muren en vloeren. 

Ondiepere funderingen die direct op de grond zijn gebouwd hebben zoals woningen gebouwd op zandgrond lopen over het algemeen minder risico vanwege de stevigheid van zand. Zie ook de kaart van rijksdienst voor de map van gebieden met risico’s op funderingsproblemen.

Voorkomen is beter dan genezen

Vaak blijft de staat van een fundering verborgen tot de signalen van de problemen duidelijk worden. 

Vroegtijdige detectie van aantasting en afnemende levensduur kan echter nog vele schade voorkomen of beperken. Zo kan je de herstelkosten aanzienlijk minimaliseren. 

Dit is vooral belangrijk gezien de hoge kosten van funderingsherstel, die rond de 1.000 euro per vierkante meter begane grond kunnen liggen.

Bij vermoeden van funderingsschade is een grondige inspectie essentieel. Bedrijven zoals Duurzaam Funderingsherstel voeren metingen uit en vergelijken de staat van de fundering met originele bouwtekeningen. Vervolgens plaatsen ze trillingsvrij speciale palen om de fundering te ondersteunen. 

Door tijdig funderingsproblemen aan te pakken, kunnen verdere schade en kosten op lange termijn worden voorkomen. 

Na herstel worden ook metselwerk en scheuren gerepareerd, waardoor je huis weer veilig en stabiel is.